EF- ECON Baca Gazı Isı Geri Kazanım Sistemi

  • 160- 170° C Ram makinesi baca gazı çıkış sıcaklığı
  • 110- 120° C Isı geri kazanım sistemi atık baca gazı sıcaklığı
  • Atık baca gazı debisi maksimum 35.000 m³ / sa
  • Eşanjör kapasitesi 340.000 KCal / sa
  • Toplam 240 m² Isı transfer yüzey alanı
  • Ortalama 30° C Isı geri kazanımına ortam havası giriş sıcaklığı
  • 130 – 140° C Isı geri kazanım sisteminden çıkış hava sıcaklığı