Haberler / EFFE EndüstriEffe’de Ar-Ge Merkezi Yapılandırılması

Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri yapılandırmasının ülkemizde hayata geçirilmesiyle, dünyadaki gelişmelere paralel ilerleyen sanayi altyapısı oluşturulması, ülkemizin rekabet gücünün arttırılması, verimliliği ve katma değeri yüksek ürünler üretme odaklı yapının güçlendirilmesi için şartların verimli hale getirilmesine olanak sağlanmıştır. Yenilik ve gelişim odaklı firmamız da bu oluşumdaki yerini almak için başvuruda bulunmuş, gerekli şartları sağlamış ve denetim sürecinin ardından 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Rakamlarla Ar-Ge Merkezi

10000 m²’lik fabrika alanımızın 350 m²’si Ar-Ge Merkezi ofis alanı olarak kullanılırken, 250 m²’si laboratuvar, test, prototip atölyesi olarak faaliyet göstermektedir. Toplamda 600 m² Ar-Ge Merkezi alanımız bulunmaktadır.     Ar-Ge Merkezimizde 18 personel çalışmaktadır. Ülke geneli toplam Ar-Ge Merkezi sayısı 1068* iken, toplam personel sayısı 55.923’dir. ** Makine ve teçhizat imalatı sektöründe faaliyet gösteren 156 Ar-Ge Merkezi vardır. * *
389 Ar-ge Merkezi İstanbul’da yer almaktadır. **

*20 Şubat 2019, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre.

**31 Aralık 2018, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü verilerine göre

 Yukarı