Özbekistan Andican’da yer alan Dinar Tekstil firmasının ram makinesi siparişinin alınmasını takip eden hafta içinde makinenin sevki tamamlanmıştır.